شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
منابع طبیعی و محیط زیست

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخیزداری و حفاظت آب و خاک

2

1121058

آبیاری عمومی

3

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

4

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1121064

آفات و بیماریهای گیاهی

6

1411230

آلودگی اب و خاک

7

1121049

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411148

ارزیابی محیط زیست

11

1121060

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

12

1121051

اصول اقتصاد کشاورزی

13

1411155

اصول طراحی منظره و چشم انداز

14

1411142

اصول مهندسی جنگل

15

1411154

اندازه گیری و ارزیابی مراتع

16

1233025

اندیشه اسلامی 1

17

1233026

اندیشه اسلامی2

18

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

19

1220424

انقلاب اسلامی ایران

20

1411157

اکوتوریسم

21

1411166

اکولوژی جنگل

22

1411053

اکولوژی عمومی

23

1411146

اکولوژی مرتع

24

1411149

اکولوژی منابع آب

25

1121061

باغبانی عمومی

26

1215431

تربیت بدنی

27

1215150

تربیت بدنی 1

28

1215151

تربیت بدنی2

29

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

30

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

31

1411147

تنوع زیستی

32

1411150

تکثیر پرورش و صید آبزیان

33

1112157

جانور شناسی عمومی

34

1411141

جنگل شناسی

35

1121055

جنگلداری

36

1411138

چوپ شناسی و حفاظت چوپ

37

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

38

1411228

حمایت جنگل

39

1121047

خاک شناسی عمومی

40

1121053

دامپروری عمومی

41

1233044

دانش خانواده و جمعیت

42

1411161

درختان و درختچه های ایران

43

1411159

رابطه دام و مرتع

44

1411137

روش تحقیق در منابع طبیعی

45

1111115

ریاضیات عمومی1

46

1225009

زبان تخصصی

47

1212255

زبان خارجه

48

1121005

زراعت عمومی

49

1411153

زیست شناسی حفاظت

50

1121050

شناخت محیط زیست

51

1411152

شناخت و مدیریت حیات وحش

52

1411144

شناسایی گیاهان مرتعی

53

1114093

شیمی عمومی

54

1411160

صنایع چوب و کاغذ

55

1411167

طراحی باغ و پارک

56

1213209

فارسی عمومی

57

1411163

فرآوری و بازاریابی محصولات شیلاتی

58

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

59

1211410

فلسفه اخلاق

60

1113112

فیزیک عمومی

61

1411158

قوانین و مدیریت منابع طبیعی

62

1121043

گیاه شناسی عمومی

63

1411139

گیاهان آبزی

64

1121056

ماشین های کشاورزی

65

1121063

مرتعداری

66

1121045

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

67

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: