شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسي رباتيك

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315070

ارتعاشات مكانيكي

6

1315009

استاتيك

7

1511041

اصول ميكرو كامپيوترها

8

1319013

الكترومغناطيس

9

1319082

الكترونيك قدرت و محركه ها

10

1319012

اندازه گيري

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1511074

برنامه سازي كامپيوتر

16

1319022

تجزيه و تحليل سيستمها

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1315097

ديناميك

25

1315017

ديناميك ماشين

26

1511037

رباتيك

27

1111407

رياضي عمومي1

28

1111408

رياضي عمومي2

29

1111411

رياضي مهندسي

30

1511067

زبان تخصصي

31

1212255

زبان خارجه

32

1511042

سنسورهاي ربات

33

1511028

سيستمهاي كنترل خطي

34

1511085

شبكه هاي عصبي

35

1315129

طراحي اجزاء1

36

1315177

طراحي اجزاء2

37

1315131

طراحي ماشين به كمك كامپيوتر

38

1315015

علم مواد

39

1213209

فارسی عمومی

40

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211410

فلسفه اخلاق

42

1113258

فيزيك عمومي1

43

1113259

فيزيك عمومي2

44

1511045

كنترل ربات

45

1319040

كنترل مدرن

46

1319014

ماشين هاي الكتريكي مستقيم و متناوب

47

1511075

محاسبات عددي

48

1319036

مدارهاي الكترونيكي

49

1319011

مدارهاي الكتريكي1

50

1319018

مدارهاي الكتريكي2

51

1511077

مدارهاي منطقي

52

1111409

معادلات ديفرانسيل

53

1315078

مقاومت مصالح 1

54

1315020

مقاومت مصالح2

55

1315091

مكانيك سيالات

56

1511071

نقشه كشي صنعتي

57

1215432

ورزش1

58

1315132

ياتاقان و روغن كاري


به ما امتیاز دهید: