شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی ورودی 93 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1414028

آب های زیرزمینی

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1233025

اندیشه اسلامی 1

7

1233026

اندیشه اسلامی 2

8

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

9

1220424

انقلاب اسلامی ایران

10

1414041

باغبانی عمومی

11

1215431

تربیت بدنی

12

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

13

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

14

1414024

حفاظت آب و خاک

15

1220657

حفظ جزءسی قرآن کریم

16

1414003

خاک شناسی عمومی

17

1233044

دانش خانواده وجمعیت

18

1414031

رابطه آب،خاک و گیاه

19

1414002

رسم فنی و نقشه کشی

20

1111463

ریاضیات 1

21

1111464

ریاضیات 2

22

1212255

زبان خارجه

23

1213209

زبان فارسی

24

1414042

زراعت عمومی

25

1116436

زمین شناسی

26

1114316

شیمی عمومی

27

1414052

طراحی سازه های آبی 1

28

1414061

طرح آزمایش های کشاورزی

29

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

30

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه برمباحث تربیتی

31

1113315

فیزیک 1

32

1414035

گیاهشناسی 1

33

1414043

مبانی زهکشی

34

1414058

مبانی محیط زیست

35

1414039

مبانی و روش های آبیاری

36

1111474

معادلات دیفرانسیل

37

1414012

مقاومت مصالح

38

1414048

مکانیک خاک

39

1414014

مکانیک سیالات

40

1116437

نقشه برداری 1

41

1414007

هوا و اقلیم شناسی

42

1414045

هیدرولیک مجاری روباز


به ما امتیاز دهید: