شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی برق الکترونیک ورودی94و93

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1319127

آشنایی با مهندسی برق

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1319128

احتمال مهندسی

6

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

7

1319138

اصول سیستم های مخابراتی

8

1319129

اقتصادمهندسی

9

1319013

الکترومغناطیس

10

1319163

الکترونیک آنالوگ

11

1319045

الکترونیک صنعتی

12

1319131

الکترونیک1

13

1319137

الکترونیک2

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1511074

برنامه نویسی کامپیوتر

19

1319150

پردازش سیگنال های دیجیتال

20

1319088

تاسیسات الکتریکی

21

1319144

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1

22

1215431

تربیت بدنی

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1220657

حفظ جزءسی قرآن کریم

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1111407

ریاضی عمومی 1

28

1111408

ریاضی عمومی 2

29

1111411

ریاضیات مهندسی

30

1319143

زبان تخصصی برق

31

1212255

زبان عمومی فنی مهندسی

32

1319134

سیستم های دیجیتال 1

33

1319139

سیستم های دیجیتال2

34

1319048

سیستم های کنترل خطی

35

1319130

سیگنالها و سیستمها

36

1319168

طراحی سیستم های دیجیتال FPGAوASIC

37

1319152

طراحی سیستم های ریزپردازنده ای

38

1319175

طراحی مدارهای VLSI

39

1213209

فارسی عمومی

40

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

41

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

42

1319080

فیزیک الکترونیک

43

1113258

فیزیک عمومی 1

44

1113259

فیزیک عمومی 2

45

1113280

فیزیک مدرن

46

1319178

فیلتر و سنتز

47

1319136

ماشین ها ی الکتریکی 2

48

1319132

ماشین های الکتریکی1

49

1319151

مبانی مکاترونیک

50

1511075

محاسبات عددی

51

1319171

مخابرات دیجیتال

52

1319011

مدارهای الکتریکی 1

53

1319133

مدارهای الکتریکی2

54

1319172

مدارهای پالس و دیجیتال

55

1319068

مدارهای مخابراتی

56

1111409

معادلات دیفرانسیل

57

1319126

نقشه کشی مهندسی

58

1215432

ورزش1

59

1319057

کنترل صنعتی


به ما امتیاز دهید: