شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی برق قدرت ورودی94و93

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1319127

آشنایی با مهندسی برق

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1319128

احتمال مهندسی

6

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

7

1319138

اصول سیستم های مخابراتی

8

1319129

اقتصادمهندسی

9

1319013

الکترومغناطیس

10

1319163

الکترونیک آنالوگ

11

1319045

الکترونیک صنعتی

12

1319131

الکترونیک1

13

1319137

الکترونیک2

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

19

1319150

پردازش سیگنال های دیجیتال

20

1319088

تاسیسات الکتریکی

21

1319144

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1

22

1319153

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی2

23

1215431

تربیت بدنی

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1319157

تولید انرژی الکتریکی

27

1319079

حفاظت و رله ها

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1233044

دانش خانواده و جمعیت

30

1111407

ریاضی 1

31

1111408

ریاضی عمومی 2

32

1111411

ریاضیات مهندسی

33

1319143

زبان تخصصی برق

34

1212255

زبان خارجی

35

1319134

سیستم های دیجیتال 1

36

1319139

سیستم های دیجیتال2

37

1319048

سیستم های کنترل خطی

38

1319130

سیگنالها و سیستمها

39

1319089

طرح پست های فشار قوی و پروژه

40

1319090

طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه

41

1319077

عایقها و فشار قوی

42

1213209

فارسی عمومی

43

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

44

1113258

فیزیک 1

45

1113259

فیزیک 2

46

1319136

ماشین ها ی الکتریکی 2

47

1319076

ماشین های الکتریکی 3

48

1319177

ماشین های الکتریکی مخصوص

49

1319132

ماشین های الکتریکی1

50

1111436

مبانی تحقیق در عملیات

51

1319151

مبانی مکاترونیک

52

1511075

محاسبات عددی

53

1319011

مدارهای الکتریکی 1

54

1319133

مدارهای الکتریکی2

55

1319172

مدارهای پالس و دیجیتال

56

1111409

معادلات دیفرانسیل

57

1319126

نقشه کشی مهندسی

58

1215432

ورزش1

59

1319057

کنترل صنعتی


به ما امتیاز دهید: