شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی برق مخابرات ورودی94و93

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1319127

آشنایی با مهندسی برق

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1319054

ابزار دقیق

6

1319128

احتمال مهندسی

7

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

8

1319138

اصول سیستم های مخابراتی

9

1319129

اقتصادمهندسی

10

1319013

الکترومغناطیس

11

1319163

الکترونیک آنالوگ

12

1319131

الکترونیک1

13

1319137

الکترونیک2

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1233026

اندیشه اسلامی2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1319166

برنامه سازی پیشرفته

19

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

20

1319150

پردازش سیگنال های دیجیتال

21

1319088

تاسیسات الکتریکی

22

1319144

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1

23

1215431

تربیت بدنی

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1111435

جبر خطی

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1111407

ریاضی عمومی 1

30

1111408

ریاضی عمومی 2

31

1111411

ریاضیات مهندسی

32

1319158

ریزموج و آنتن

33

1319143

زبان تخصصی

34

1212255

زبان خارجی

35

1319134

سیستم های دیجیتال 1

36

1319139

سیستم های دیجیتال2

37

1319048

سیستم های کنترل خطی

38

1319130

سیگنالها و سیستمها

39

1319168

طراحی سیستم های دیجیتال FPGAوASIC

40

1213209

فارسی عمومی

41

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

43

1113258

فیزیک عمومی 1

44

1113259

فیزیک عمومی 2

45

1319178

فیلتر و سنتز مدار

46

1319136

ماشین ها ی الکتریکی 2

47

1319132

ماشین های الکتریکی1

48

1511075

محاسبات عددی

49

1319165

مخابرات بی سیم

50

1319171

مخابرات دیجیتال

51

1319011

مدارهای الکتریکی 1

52

1319133

مدارهای الکتریکی2

53

1319172

مدارهای پالس و دیجیتال

54

1111409

معادلات دیفرانسیل

55

1319063

میدان ها و امواج

56

1319126

نقشه کشی مهندسی

57

1215432

ورزش1

58

1319057

کنترل صنعتی


به ما امتیاز دهید: