شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی برق ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1319127

آشنایی با مهندسی برق

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1319054

ابزار دقیق

6

1319128

احتمال مهندسی

7

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

8

1319138

اصول سیستم های مخابراتی

9

1319129

اقتصاد مهندسی

10

1319013

الکترومغناطیس

11

1319163

الکترونیک آنالوگ

12

1319045

الکترونیک صنعتی

13

1319131

الکترونیک1

14

1319137

الکترونیک2

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1319166

برنامه سازی پیشرفته

20

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

21

1319150

پردازش سیگنال های دیجیتال

22

1319088

تاسیسات الکتریکی

23

1319144

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1

24

1319144

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی1

25

1319153

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی2

26

1215431

تربیت بدنی

27

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

28

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

29

1319157

تولید انرژی الکتریکی

30

1111435

جبرخطی

31

1319079

حفاظت و رله ها

32

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

33

1220657

حفظ جزءسی قرآن کریم

34

1233044

دانش خانواده و جمعیت

35

1111407

ریاضی عمومی 1

36

1111408

ریاضی عمومی 2

37

1111411

ریاضیات مهندسی

38

1319158

ریزموج و آنتن

39

1319143

زبان تخصصی

40

1319143

زبان تخصصی برق

41

1212255

زبان خارجی

42

1319134

سیستم های دیجیتال 1

43

1319139

سیستم های دیجیتال2

44

1319048

سیستم های کنترل خطی

45

1319142

سیستم های کنترل دیجیتال

46

1319145

سیستم های کنترل مدرن

47

1319130

سیگنال ها و سیستم ها

48

1319168

طراحی سیستم های دیجیتال FPGAوASIC

49

1319152

طراحی سیستم های ریزپردازنده ای

50

1319175

طراحی مدارهای VLSI

51

1319089

طرح پست های فشار قوی و پروژه

52

1319090

طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه

53

1319077

عایقها و فشار قوی

54

1213209

فارسی عمومی

55

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

56

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

57

1113258

فیزیک 1

58

1113259

فیزیک 2

59

1319080

فیزیک الکترونیک

60

1113280

فیزیک مدرن

61

1319178

فیلتر و سنتز مدار

62

1319136

ماشین ها ی الکتریکی 2

63

1319076

ماشین های الکتریکی 3

64

1319177

ماشین های الکتریکی مخصوص

65

1319132

ماشین های الکتریکی1

66

1111436

مبانی تحقیق در عملیات

67

1319151

مبانی مکاترونیک

68

1511075

محاسبات عددی

69

1319165

مخابرات بی سیم

70

1319171

مخابرات دیجیتال

71

1319011

مدارهای الکتریکی 1

72

1319133

مدارهای الکتریکی2

73

1319172

مدارهای پالس و دیجیتال

74

1319068

مدارهای مخابراتی

75

1111409

معادلات دیفرانسیل

76

1319063

میدان ها وامواج

77

1319126

نقشه کشی مهندسی

78

1215432

ورزش1

79

1319057

کنترل صنعتی


به ما امتیاز دهید: