شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی برق کنترل ورودی94و93

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1319127

آشنایی با مهندسی برق

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1319054

ابزرادقیق

6

1319128

احتمال مهندسی

7

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

8

1319138

اصول سیستم های مخابراتی

9

1319129

اقتصادمهندسی

10

1319013

الکترومغناطیس

11

1319163

الکترونیک آنالوگ

12

1319045

الکترونیک صنعتی

13

1319131

الکترونیک1

14

1319137

الکترونیک2

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

20

1319150

پردازش سیگنالهای دیجیتال

21

1319088

تاسیسات الکتریکی

22

1319144

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1

23

1215431

تربیت بدنی

24

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1111435

جبرخطی

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1111407

ریاضی عمومی 1

30

1111408

ریاضی عمومی 2

31

1111411

ریاضیات مهندسی

32

1319143

زبان تخصصی برق

33

1212255

زبان خارجی

34

1319134

سیستم های دیجیتال 1

35

1319139

سیستم های دیجیتال2

36

1319048

سیستم های کنترل خطی

37

1319142

سیستم های کنترل دیجیتال

38

1319145

سیستم های کنترل مدرن

39

1319130

سیگنالها و سیستمها

40

1319152

طراحی سیستم های ریز پردازنده ای

41

1213209

فارسی عمومی

42

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

43

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

44

1113258

فیزیک عمومی 1

45

1113259

فیزیک عمومی 2

46

1319136

ماشین ها ی الکتریکی 2

47

1319132

ماشین های الکتریکی1

48

1111436

مبانی تحقیق در عملیات

49

1319151

مبانی مکاترونیک

50

1511075

محاسبات عددی

51

1319165

مخابرات بی سیم

52

1319011

مدارهای الکتریکی 1

53

1319133

مدارهای الکتریکی2

54

1111409

معادلات دیفرانسیل

55

1319126

نقشه کشی مهندسی

56

1215432

ورزش1

57

1319057

کنترل صنعتی


به ما امتیاز دهید: