شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی خودرو

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1315243

آیرودینامیک خودرو

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1315070

ارتعاشات مکانیک

7

1315009

استاتیک

8

1315236

اقتصاد مهندسی در صنعت خودرو

9

1315008

انتقال حرارت

10

1233025

اندیشه اسلامی 1

11

1233026

اندیشه اسلامی2

12

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220424

انقلاب اسلامی ایران

14

1511091

بزنامه سازی کامپیوتر

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1315135

ترمودینامیک

19

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1315256

تکنولوژی برق و الکترونیک خودرو

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1315097

دینامیک

25

1315017

دینامیک ماشین

26

1315254

روشهای آلمان محدود

27

1315238

روشهای تولید اجزاء خودرو

28

1315245

روشهای طراحی مهندسی

29

1111407

ریاضی عمومی1

30

1111408

ریاضی عمومی2

31

1111411

ریاضیات مهندسی

32

1315237

زبان تخصصی

33

1212255

زبان خارجه

34

1315187

سوخت و احتراق

35

1315249

سیستم شاسی و بدنه خودرو و کارگاه

36

1315248

سیستم های انتقال قدرت و کارگاه

37

1315240

سیستم های سوخت رسانی

38

1315244

طراحی اجزاء

39

1315246

طراحی اجزاء خودرو به کمک کامپیوتر

40

1315119

طراحی مکانیزمها

41

1315015

علم مواد

42

1213209

فارسی عمومی

43

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

44

1211410

فلسفه اخلاق

45

1113311

فیزیک عمومی1

46

1315247

مبانی دینامیک خودرو

47

1319007

مبانی مهندسی برق

48

1511075

محاسبات عددی

49

1111409

معادلات دیفرانسیل

50

1315020

مقاومت مصالح 2

51

1315012

مقاومت مصالح1

52

1315242

موتورهای احتراق داخلی

53

1315252

موتورهای پیستونی

54

1315091

مکانیک سیالات

55

1315241

نقشه کشی صنعتی

56

1315251

هیدورلیک نیوماتیک

57

1215432

ورزش1

58

1319047

کنترل اتوماتیک


به ما امتیاز دهید: