شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی راه آهن ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117177

آمار و احتمالات مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

6

1313038

استاتیک

7

1320035

اصول بهره برداری راه آهن

8

1314046

اقتصاد مهندسی

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1222026

اندیشه اسلامی 2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1320072

ایستگاه راه آهن

14

1511074

برنامه سازی کامپیوتر

15

1320071

پل های راه آهن 1

16

1320073

پل های راه آهن 2

17

1320068

پی سازی و ابنیه مسیر

18

1320049

تحلیل سازه ها

19

1215431

تربیت بدنی

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1223039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1313096

تونل سازی

23

1320047

تکنولوژی بتن

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1233044

دانش خانواده و جمعیت

26

1320070

دستگاه خطوط

27

1313042

دینامیک

28

1320057

رسم فنی ونقشه کشی

29

1320051

روسازی راه آهن 1

30

1320064

روسازی راه آهن 2

31

1511076

روش ها محاسبات عددی

32

1111412

ریاضی عمومی 1

33

1111413

ریاضی عمومی 2

34

1212255

زبان خارجه

35

1320084

زبان خارجی تخصصی

36

1320065

زیرسازی مسیر و پروژه

37

1320069

ساخت و اجرای خطوط و کارگاه

38

1313095

طراحی سازه های بتن مسلح

39

1313105

طراحی سازه های فولادی

40

1320036

طراحی مسیر و پروژه

41

1213209

فارسی عمومی

42

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

43

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

44

1113259

فیزیک 2

45

1113258

فیزیک1

46

1320016

مبانی ارتباطات و علائم الکتریکی

47

1320079

مبانی دینامیک حرکت قطار

48

1313057

متره و برآورد پروژه

49

1320023

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

50

1111409

معادلات دیفرانسیل

51

1313048

مقاومت مصالح

52

1313136

مهندسی زلزله

53

1313051

مکانیک خاک

54

1320067

مکانیک سنگ

55

1313135

نقشه برداری مسیرو عملیات

56

1320024

نقشه برداری و عملیات

57

1320074

نگهداری خطوط

58

1320076

نگهداری و تعمیر سازه های ریلی

59

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: