شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی رباتیک ورودی94

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1115066

آمار واحتمال مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1115080

اصول طراحی کامپایلر

7

1322024

امنیت سیستم های پایه

8

1322025

امنیت شبکه

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی 2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1322003

برنامه سازی پیشرفته

14

1111403

پایگاه داده ها

15

1322005

تحلیل و طراحی سیستمها

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1315151

تربیت بدنی 2

18

1233038

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1233044

دانش خانواده وجمعیت

22

1322010

روش پژوهش و ارائه

23

1111099

ریاضی عمومی 1

24

1111100

ریاضی عمومی 2

25

1111473

ریاضیات گسسته

26

1111095

ریاضیات مهندسی

27

1322014

ریزپردازنده وزبان اسمبلی

28

1225008

زبان تخصصی

29

1212355

زبان خارجه

30

1115140

ساختمان های داده

31

1322012

سیستم های عامل

32

1115204

سیگنال ها وسیستم ها

33

1322013

شبکه های کامپیوتری

34

1115142

طراحی الگوریتم

35

1322017

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

36

1213209

فارسی عمومی

37

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

38

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

39

1113095

فیزیک 2

40

1113094

فیزیک1

41

1322018

مبانی رایانش امن

42

1322001

مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی

43

1322008

مدارهای الکتریکی

44

1115139

مدارهای منطقی

45

1322026

مدیریت امنیت اطلاعات

46

1111094

معادلات دیفرانسیل

47

1322006

معماری کامپیوتر کدجدید

48

1115157

نظریه زبان ها و ماشین ها

49

1322019

هوش مصنوعی و سیستم های خبره


به ما امتیاز دهید: