شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی زراعت و اصلاح نباتات ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1411444

آشنایی با کامپیوتر

4

1117084

آمار و احتمالات

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1411509

اصول اصلاح نباتات

8

1411445

اصول زراعت

9

1411491

اصول و روش های آبیاری

10

1411489

اقتصاد کشاورزی

11

1233025

اندیشه اسلامی1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1411493

باغبانی عمومی

16

1411339

بیماری های گیاهی

17

1114204

بیوشیمی عمومی

18

1215431

تربیت بدنی

19

1411442

تشریح ورده بندی گیاهی

20

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1411338

حشره شناسی و دفع آفات

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1414003

خاکشناسی عمومی

25

1411511

دامپروری عمومی

26

1223044

دانش خانواده و جمعیت

27

1411093

دیمکاری

28

1411505

رابطه آب و خاک و گیاه

29

1411441

ریاضی عمومی

30

1225009

زبان تخصصی

31

1212255

زبان خارجه

32

1411087

زراعت غلات

33

1411507

زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای

34

1411537

زراعت گیاهان صنعتی

35

1411324

زیست شناسی

36

1411508

ژنتیک

37

1411329

شیمی آلی

38

1411330

شیمی عمومی

39

1411490

طرح آزمایش های کشاورزی

40

1411358

علف های هرز و کنترل آن ها

41

1213209

فارسی عمومی

42

1229127

فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

43

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه برمباحث تربیتی

44

1411499

فیزیولوژی گیاهان زراعی

45

1113111

فیزیک عمومی

46

1414001

گیاه شناسی 1 فیزیولوژی و تشریح

47

1411496

ماشین های کشاورزی

48

1411058

مبانی کشاورزی پایدار

49

1411501

مرتعداری

50

1411492

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی

51

1215432

ورزش1

52

1411500

کاربرد کامپیوتر در کشاورزی

53

1411502

کنترل و گواهی بذر


به ما امتیاز دهید: