شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی شهرسازی ورودی 93 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1813076

آشنایی با معماری معاصر

4

1813002

آمار در شهرسازی

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1813065

اصول سیستم های اطلاعات مکانی

8

1813015

اقتصاد شهری

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی 2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1813032

برنامه ریزی منطقه ای

14

1813037

بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی

15

1813058

بیان معماری

16

1813017

تاریخ شهر و شهرسازی در جهان

17

1215431

تربیت بدنی

18

1813073

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

19

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1813013

جامعه شناسی شهری

22

1813012

جغرافیای شهری

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1813038

حقوق و قوانین شهری

25

1233044

دانش خانواده و جمعیت

26

1813079

روانشناسی محیطی

27

1813016

روش تحقیق در شهرسازی

28

1111471

ریاضیات

29

1813011

زبان تخصصی

30

1212255

زبان خارجه

31

1813081

شناخت و تحلیل فضای شهری

32

1813039

طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری

33

1213209

فارسی عمومی

34

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

35

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

36

1113314

فیزیک

37

1813064

مبانی برنامه سازی شبکه حمل و نقل درون شهری

38

1813057

مبانی شهرشناسی

39

1813068

مبانی طراحی شبکه حمل ونقل درون شهری

40

1813077

مبانی مهندسی معماری و ساختمان

41

1813063

مبانی و روش های برنامه ریزی شهری

42

1813014

مدل های کمی در شهرسازی

43

1813027

مسکن

44

1111374

معادلات دیفرانسیل

45

1813060

هندسه احجام و پرسپکتیو

46

1215432

ورزش 1

47

1813010

کاربرد نقشه برداری در شهرسازی


به ما امتیاز دهید: