شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی شیلات ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1411257

آشنایی با کامپیوتر

4

1411264

آمار حیاتی

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1411327

ارزیابی محیط زیست

8

1411283

اصول تغذیه آبزیان

9

1411262

اصول تکثیر و پرورش ماهی

10

1411270

اصول روش های صید آبزیان

11

1411281

اصول فرآوری محصولات شیلاتی

12

1411271

اقتصاد شیلاتی

13

1233025

اندیشه اسلامی1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1411266

اکولوژی دریاها

18

1411261

اکولوژی عمومی

19

1411382

بهداشت و بیماری های آبزیان

20

1411265

بیوشیمی عمومی

21

1215431

تربیت بدنی

22

1411268

ترویج و آموزش منابع طبیعی

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233029

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1411275

تکثیر و پرورش آبزیان

26

1411286

تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی

27

1411285

تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی

28

1411284

تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی

29

1411328

جانورشناسی

30

1411287

جیره نویسی تغذیه آبزیان

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1121004

خاک شناسی عمومی

33

1223044

دانش خانواده و جمعیت

34

1411322

رسم فنی

35

1111115

ریاضیات عمومی

36

1411380

زبان تخصصی

37

1212255

زبان خارجه

38

1411276

ژنتیک عمومی

39

1411269

شناخت و حمایت محیط زیست

40

1411329

شیمی آلی

41

1411330

شیمی عمومی

42

1213209

فارسی عمومی

43

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

44

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه برمباحث تربیتی

45

1411260

فیزیولوژی جانوری

46

1113111

فیزیک عمومی

47

1411274

قوانین و اصول مدیریت شیلاتی

48

1121043

گیاه شناسی عمومی

49

1411277

گیاهان آبزی

50

1411273

لیمنولوژی

51

1411272

ماهی شناسی سیستماتیک

52

1411267

ماهی شناسی عمومی

53

1411288

مبانی اصلاح نژاد آبزیان

54

1411259

میکروبیولوژی عمومی

55

1411258

هوا و اقلیم شناسی

56

1411263

هیدروتکنیک و طراحی استخرها

57

1411278

هیدروشیمی

58

1411280

هیدرولوژی عمومی

59

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: