شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی شیمی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315089

استاتيك و مقاومت مصالح

6

1317094

انتقال جرم

7

1317022

انتقال حرارت 1

8

1317022

انتقال حرارت1

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1511074

برنامه سازي رايانه

14

1215431

تربیت بدنی

15

1317019

ترموديناميك مهندسي شيمي1

16

1317021

ترموديناميك مهندسي شيمي2

17

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

20

1233044

دانش خانواده و جمعیت

21

1111407

رياضي عمومي1

22

1111408

رياضي عمومي2

23

1111411

رياضيات مهندسي

24

1212255

زبان خارجه

25

1317183

سينتيك و طرح راكتور

26

1114305

شيمي آلي

27

1317030

شيمي فيزيك مهندسي شيمي

28

1317102

عمليات واحد مهندسي شيمي1

29

1213209

فارسی عمومی

30

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

31

1211410

فلسفه اخلاق

32

1113258

فيزيك 1

33

1113259

فيزيك 2

34

1317192

كنترل فرآيندها

35

1511075

محاسبات عددي

36

1111409

معادلات ديفرانسيل

37

1317036

مقدمات مهندسی نفت

38

1317023

مكانيك سيالات 2

39

1317018

مكانيك سيالات1

40

1317007

موازنه انرژي و مواد

41

1317195

نقشه كشي صنعتي

42

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: