شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی شیمی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315089

استاتیک و مقاومت مصالح

6

1317191

اقتصاد و طرح مهندسی

7

1317094

انتقال جرم

8

1317022

انتقال حرارت 1

9

1317022

انتقال حرارت1

10

1317024

انتقال حرارت2

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1511074

برنامه سازی رایانه

16

1215431

تربیت بدنی

17

1215150

تربیت بدنی 1

18

1215151

تربیت بدنی2

19

1317019

ترمودینامیک مهندسی شیمی1

20

1317021

ترمودینامیک مهندسی شیمی2

21

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1233044

دانش خانواده و جمعیت

25

1111407

ریاضی عمومی1

26

1111408

ریاضی عمومی2

27

1111411

ریاضیات مهندسی

28

1212255

زبان خارجه

29

1317183

سینتیک و طرح راکتور

30

1114305

شیمی آلی

31

1317071

شیمی تجزیه

32

1114307

شیمی عمومی

33

1317030

شیمی فیزیک مهندسی شیمی

34

1317169

صنایع غذایی 1

35

1317170

صنایع غذایی 2

36

1317102

عملیات واحد مهندسی شیمی1

37

1317105

عملیات واحد مهندسی شیمی2

38

1213209

فارسی عمومی

39

1317150

فرایندهای پالایش

40

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211410

فلسفه اخلاق

42

1113258

فیزیک 1

43

1113259

فیزیک 2

44

1511075

محاسبات عددی

45

1317165

محاسبات مهندسی پالایش

46

1111409

معادلات دیفرانسیل

47

1317036

مقدمات مهندسی نفت

48

1317185

مقدمه بر علوم زیستی

49

1317041

مهندسی بیوشیمی

50

1317007

موازنه انرژی و مواد

51

1317023

مکانیک سیالات 2

52

1317018

مکانیک سیالات1

53

1317045

میکروبیولوژی عمومی

54

1317046

میکروبیولوژی مواد غذایی

55

1317195

نقشه کشی صنعتی

56

1215432

ورزش1

57

1317190

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

58

1317192

کنترل فرآیندها

59

1317174

کنترل کیفیت مواد غذایی


به ما امتیاز دهید: