شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی صنایع غذایی ورودی 93و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117084

آمار و احتمالات

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1411300

اصول بسته بندی مواد غذایی

7

1411309

اصول طراحی کارخانجات صنایع غذایی

8

1411312

اصول عمل آوری خشکبار

9

1411302

اصول مهندسی صنایع غذایی1

10

1411308

اصول مهندسی صنایع غذایی2

11

1411294

اصول نگهداری موادغذایی

12

1411306

اقتصاد و مدیریت صنعتی

13

1233025

اندیشه اسلامی1

14

1233026

اندیشه اسلامی2

15

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220424

انقلاب اسلامی ایران

17

1411265

بیوشیمی عمومی

18

1411512

بیولوژی سلولی

19

1411295

تجزیه موادغذایی

20

1215431

تربیت بدنی

21

1411529

تغذیه

22

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1411515

تولید محصولات کشاورزی و دامی

25

1411519

تکنولوژی پس از برداشت

26

1411297

تکنولوژی روغن

27

1411524

تکنولوژی شیر و فرآورده ها

28

1411532

تکنولوژی غلات

29

1411535

تکنولوژی قند

30

1411531

تکنولوژی گوشت و شیلات

31

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

32

1223044

دانش خانواده و جمعیت

33

1411322

رسم فنی و نقشه کشی

34

1111115

ریاضیات 1

35

1111116

ریاضیات 2

36

1212255

زبان خارجه

37

1411329

شیمی آلی

38

1411321

شیمی تجزیه

39

1411513

شیمی عمومی

40

1411516

شیمی مواد غذایی 1

41

1411520

شیمی مواد غذایی 2

42

1411314

صنایع تخمیر

43

1411518

طرح آزمایشات

44

1213209

فارسی عمومی

45

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

46

1211410

فلسفه اخلاق

47

1113111

فیزیک عمومی

48

1411259

میکروبیولوژی عمومی

49

1411517

میکروبیولوژی موادغذایی 1

50

1215432

ورزش1

51

1411514

کاربرد کامپیوتر

52

1411527

کنترل کیفیت مواد غذایی

53

1411526

کنسروسازی


به ما امتیاز دهید: