شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی علوم دامی ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1121066

آبخیزداری و حفاظت آب و خاک

2

1121058

آبیاری عمومی

3

1411234

آشنایی با دامپروری ایران

4

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

5

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1121064

آفات و بیماری های گیاهی

7

1121049

آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی

8

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1411059

اصلاح دام

11

1121060

اصول آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی

12

1121051

اصول اقتصاد کشاورزی

13

1411056

اصول تغذیه دام

14

1233025

اندیشه اسلامی 1

15

1223026

اندیشه اسلامی 2

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1411053

اکولوژی عمومی

19

1121061

باغبانی عمومی

20

1411074

بهداشت و بیماری های دام وطیور

21

1114204

بیوشیمی عمومی

22

1411077

پرورش آبزیان ماهی و میگو

23

1411080

پرورش زنبور عسل

24

1411065

پرورش طیور

25

1411062

پرورش گاوهای شیری

26

1411067

پرورش گوسفند و بز

27

1215431

تربیت بدنی

28

1411060

تشریح و فیزیولوژی دام

29

1411079

تغذیه طیور

30

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

31

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

32

1112157

جانور شناسی

33

1121055

جنگلداری

34

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

35

1121047

خاکشناسی عمومی

36

1411072

خوراک ها و جیره نویسی

37

1121053

دامپروری عمومی

38

1223044

دانش خانواده و جمعیت

39

1411064

رفتارشناسی حیوانات اهلی

40

1111115

ریاضیات عمومی1

41

1225009

زبان تخصصی

42

1212255

زبان خارجه

43

1121005

زراعت عمومی

44

1112155

ژنتیک

45

1121050

شناخت محیط زیست

46

1114203

شیمی آلی

47

1114093

شیمی عمومی

48

1411235

طراحی ساختمان ها و تاسیسات دام و طیور

49

1411054

طرح آزمایش های دامپروری

50

1213209

فارسی عمومی

51

1411076

فرآوری تولیدات دام و طیور

52

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

53

1211410

فلسفه اخلاق باتکیه بر مباحث تربیت

54

1411069

فیزیولوژی تولید مثل

55

1113112

فیزیک عمومی

56

1121043

گیاه شناسی عمومی

57

1121056

ماشین های کشاورزی

58

1411058

مبانی کشاورزی پایدار

59

1214088

مدیریت و حسابداری

60

1121063

مرتعداری

61

1121045

هوا و اقلیم شناسی کشاورزی


به ما امتیاز دهید: