شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی عمران نقشه برداری

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117182

آمار و احتمالات مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1313113

ارزیابی محیط زیست

7

1313115

اصول و مبانی معماری شهرسازی

8

1314046

اقتصاد مهندسی

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

14

1215431

تربیت بدنی

15

1215150

تربیت بدنی 1

16

1215151

تربیت بدنی2

17

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1313097

تکنولوژی مصالح ساختمان

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1233044

دانش خانواده و جمعیت

22

1313107

راهسازی

23

1111408

ریاضی عمومی 2

24

1111407

ریاضی عمومی1

25

1111411

ریاضیات مهندسی

26

1313110

زبان تخصصی

27

1212255

زبان خارجه

28

1313071

ژئومورفولوژی زمین شناسی مهندسی

29

1213209

فارسی عمومی

30

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

31

1211410

فلسفه اخلاق

32

1113258

فیزیک1

33

1313112

مبانی مکانیک خاک

34

1313057

متره و برآورد پروژه

35

1511075

محاسبات عددی

36

1111409

معادلات دیفرانسیل

37

1313116

هیدورلوژی مهندسی

38

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: