شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی مکانیک ورودی 95 وبعد

ردیفکد درسنام درس

1

1315221

آزمایش های غیرمخرب NDT

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

6

1315070

ارتعاشات مکانیکی

7

1315009

استاتیک

8

1315140

انتقال حرارت 1

9

1233025

اندیشه اسلامی1

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

13

1215150

تربیت بدنی 1

14

1215151

تربیت بدنی 2

15

1315019

ترمودینامیک1

16

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

17

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

18

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

19

1233044

دانش خانواده و جمعیت

20

1315013

دینامیک

21

1315224

دینامیک گازها

22

1315017

دینامیک ماشین

23

1315211

روش های تولید و کارگاه

24

1111407

ریاضی عمومی 1

25

1111408

ریاضی عمومی 2

26

1111411

ریاضیات مهندسی

27

1315107

زبان تخصصی مکانیک

28

1212255

زبان خارجه

29

1315295

سوخت واحتراق

30

1315227

سیستم های انتقال آب

31

1315138

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه

32

1114295

شیمی عمومی

33

1315026

طراحی اجزاء 1

34

1315126

طراحی اجزاء 2

35

1315296

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه

36

1315226

طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1

37

1315225

طراحی مبدل های حرارتی

38

1315219

طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر

39

1315015

علم مواد

40

1213209

فارسی عمومی

41

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

43

1113258

فیزیک عمومی 1

44

1113259

فیزیک عمومی 2

45

1319034

مبانی مهندسی برق 1

46

1511075

محاسبات عددی

47

1314054

مدیریت و کنترل پروژه

48

1111409

معادلات دیفرانسیل

49

1315020

مقاومت سیالات 1

50

1315012

مقاومت مصالح1

51

1315106

مقدمه ای بر اجزاء محدود

52

1315229

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

53

1315004

نقشه کشی صنعتی 1

54

1315010

نقشه کشی صنعتی 2

55

1319047

کنترل اتوماتیک


به ما امتیاز دهید: