شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی نفت ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

3

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

4

1315089

استاتیک و مقاومت مصالح

5

1317118

اصول انتخاب مواد و خوردگی

6

1317113

اصول مهندسی احتراق

7

1317182

اقتصاد و طرح مهندسی مخصوص دانشجویان صنایع نفت

8

1317094

انتقال جرم

9

1317022

انتقال حرارت 1

10

1317024

انتقال حرارت 2

11

1223026

اندیشه اسلامی 2

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1317114

بررسی مقدمات طرح

14

1317114

بررسی مقدمات طرح مخصوص دانشجویان طراحی فرآیندهای صنایع نفت

15

1511102

برنامه سازی رایانه

16

1215151

تربیت بدنی 2

17

1215150

تربیت بدنی1

18

1317019

ترمودینامیک مهندسی شیمی1

19

1317021

ترمودینامیک مهندسی شیمی2

20

1317109

تعیین و مشخصات و انتخاب دستگاه ها

21

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1317126

خوردگی در صنایع نفت

24

1233044

دانش خانواده وجمعیت

25

1317096

روش های اندازه گیری کمیت های مهندسی

26

1111407

ریاضی عمومی 1

27

1111410

ریاضی کاربردی1

28

1212255

زبان خارجه

29

1317181

سینیتیک و طرح راکتور

30

1114301

شیمی آلی 1

31

1114303

شیمی آلی 2

32

1317147

شیمی پالایش

33

1317071

شیمی تجزیه

34

1114296

شیمی عمومی 1

35

1114297

شیمی عمومی 2

36

1317119

شیمی فیزیک

37

1317108

طراحی دستگاه های تبادل حرارتی و جرمی

38

1317105

عملیات واحد2

39

1213209

فارسی عمومی

40

1317150

فرآیندهای پالایش

41

1215431

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

43

1113276

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

44

1113277

فیزیک مکانیک

45

1317031

مانیک سیالات 2

46

1317107

مقدمات فرآیندها پالایش نفت و گاز

47

1317078

مقدمات مهندسی پالایش

48

1317099

مقدمه ای بر مهندسی مخازن

49

1317099

مقدمه ای برمهندسی مخازن

50

1317007

موازنه انرژی و مواد

51

1317031

مکانیک سیالات 2 مخصوص دانشجویان گرایش صنایع نفت

52

1317031

مکانیک سیالات 2 مخصوص دانشجویان گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت

53

1317020

نقشه کشی صنعتی

54

1317101

کاربرد ریاضیات د ر مهندسی شیمی

55

1317106

کنترل فرآیند


به ما امتیاز دهید: