شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی هوا فضا

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1315068

آیرودینامیک

4

1315180

آیرودینامیک2

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1315172

آیین نگارش و گزارش فنی

7

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1315070

ارتعاشات مکانیکی

9

1315009

استاتیک

10

1315173

اصول جلو برنده ها

11

1315008

انتقال حرارت

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1511074

برنامه سازی کامپیوتر

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1315019

ترمودینامیک

21

1315175

ترمودینامیک2

22

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1315182

توربوماشینها

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1315013

دینامیک

28

1111407

ریاضی عمومی1

29

1111408

ریاضی عمومی2

30

1111411

ریاضیات مهندسی

31

1212255

زبان خارجه

32

1315187

سوخت و احتراق

33

1315026

طراحی اجزاء1

34

1315184

طراحی اجزاء2

35

1315015

علم مواد

36

1213209

فارسی عمومی

37

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

38

1211410

فلسفه اخلاق

39

1113258

فیزیک عمومی1

40

1113259

فیزیک عمومی2

41

1319006

مبانی مهندسی برق و الکترونیک

42

1511075

محاسبات عددی

43

1111409

معادلات دیفرانسیل

44

1315058

مقدمه ای بر مهندسی هوا فضا

45

1315167

مکانیک پرواز1

46

1315168

مکانیک پرواز2

47

1315091

مکانیک سیالات

48

1315057

نقشه کشی صنعتی2

49

1315048

نقشه کشی عمومی صنعتی1

50

1215432

ورزش1

51

1319047

کنترل اتوماتیک


به ما امتیاز دهید: