شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی پزشکی ورودی 95 و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1318006

آمار حیاتی

4

1318005

آناتومی و آزمایشگاه

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1318064

استاتیک ومقاومت مصالح

8

1318014

اصول توانبخشی وسایل و دستگاه ها

9

1318048

اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی

10

1318007

اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

11

1319019

الکترونیک 1

12

1319045

الکترونیک صنعتی

13

1319023

الکترونیک2

14

1319012

اندازه گیری الکتریکی

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1220424

انقلاب اسلامی ایران

18

1319099

بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی

19

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

20

1318075

بهداشت عمومی

21

1318015

بیوفیزیک و بیوشیمی

22

1319088

تاسیسات الکتریکی

23

1318076

تجهیزات عمومی و پزشکی بیمارستان ها

24

1215431

تربیت بدنی

25

1315014

ترمودینامیک وانتقال حرارت

26

1233028

تفسیرموضوعی قرآن کریم

27

1233039

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

28

1318020

حفاظت از تاسیسات وجلوگیری از خطرات ناشی از جریان های الکتریکی و سیم کشی

29

1220657

حفظ جزءسی قرآن کریم

30

1233044

دانش خانواده وجمعیت

31

1318069

دستگاههای الکترومکانیکی و آزمایشگاهی پزشکی

32

1315097

دینامیک

33

1111407

ریاضی 1

34

1111408

ریاضی 2

35

1111411

ریاضیات مهندسی

36

1212255

زبان خارجه

37

1229127

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

38

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

39

1318032

فیزیولوژی و آزمایشگاه

40

1113265

فیزیک الکتریسیته ومغناطیس

41

1113275

فیزیک حرارت

42

1113273

فیزیک مکانیک،موج و ارتعاش

43

1319064

فیلترها و سنتز مدارها

44

1319014

ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

45

1511075

محاسبات عددی

46

1319018

مدار الکتریکی2

47

1319011

مدارهای الکتریکی 1

48

1111409

معادلات دیفرانسیل

49

1511082

معماری کامپیوتر و سازمان آن

50

1511083

مقدمه ای بر رباتیک

51

1318017

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی و زیستی

52

1318063

مقدمه ای بر مهندسی سیتم و شناخت

53

1315091

مکانیک سیالات

54

1511093

میکروپروسسور


به ما امتیاز دهید: