شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مهندسی کامپیوتر ورودی 95و بعد

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1115066

آمار واحتمال مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق مبانی و مفاهیم

6

1115080

اصول طراحی کامپایلر

7

1322004

اصول فناوری اطلاعات

8

1322016

اصول مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات

9

1115144

اقتصاد مهندسی

10

1233026

اندیشه اسلامی 2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1322003

برنامه سازی پیشرفته

14

1111403

پایگاه داده ها

15

1322036

تجارت الکتریکی

16

1322005

تحلیل و طراحی سیستم ها

17

1215150

تربیت بدنی 1

18

1215151

تربیت بدنی2

19

1233038

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1233044

دانش خانواده و جمعیت

23

1322010

روش پژوهش و ارائه

24

1111099

ریاضی عمومی 1

25

1111100

ریاضی عمومی 2

26

1111473

ریاضیات گسسته

27

1111095

ریاضیات مهندسی

28

1322014

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

29

1225008

زبان تخصصی

30

1212355

زبان خارجه

31

1115140

ساختمان های داده

32

1322012

سیستم های عامل

33

1115204

سیگنال ها و سیستم ها

34

1322013

شبکه های کامپیوتری

35

1115142

طراحی الگوریتم ها

36

1322017

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

37

1213209

فارسی عمومی

38

1229127

فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

39

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

40

1113095

فیزیک 2

41

1113094

فیزیک1

42

1322018

مبانی رایانش امن

43

1322001

مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی

44

1322008

مدارهای الکتریکی

45

1115139

مدارهای منطقی

46

1322011

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

47

1111094

معادلات دیفرانسیل

48

1322006

معماری کامپیوتر

49

1115157

نظریه زبان ها و ماشین ها

50

1322019

هوش مصنوعی و سیستم های خبره

51

1322015

یک پارچه سازی کاربردهای سازمانی


به ما امتیاز دهید: