شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مکانیزاسیون کشاورزی و خوشه انرژی ورودی 93و94

ردیفکد درسنام درس

1

1414006

آبیاری عمومی

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1221271

اقتصاد خرد

7

1233025

اندیشه اسلامی1

8

1233026

اندیشه اسلامی2

9

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1220424

انقلاب اسلامی ایران

11

1415059

بازاریابی واقتصاد کشاورزی

12

1415008

باغبانی عمومی

13

1215431

تربیت بدنی

14

1415062

ترمودینامیک و انتقال حرارت

15

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

16

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

17

1415033

تکنولوژی حفاظت آب و خاک

18

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

19

1223044

دانش خانواده و جمعیت

20

1111115

ریاضیات 1

21

1111116

ریاضیات 2

22

1212255

زبان خارجه

23

1415038

زراعت عمومی

24

1415043

سیاست ها و قوانین زیست محیطی

25

1114315

شیمی عمومی

26

1415039

طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی

27

1213209

فاسی عمومی

28

1229127

فرهنگ و تمدن در اسلام و ایران

29

1211410

فلسفه اخلاق با تکیه برمباحث تربیتی

30

1113316

فیزیک 1

31

1415042

ماشین های کشاورزی عمومی

32

1414008

مساحی و نقشه برداری

33

1415049

منابع انرژی تجدید پذیر

34

1415051

مکانیزاسیون کشاورزی

35

1415035

هواشناسی کشاورزی

36

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: