شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مکانیک ساخت و تولید

ردیفکد درسنام درس

1

1315221

آزمایشهای غیرمخربNDT

2

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

3

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1315070

ارتعاشات مکانیک

7

1315009

استاتیک

8

1315140

انتقال حرارت 1

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1511091

برنامه سازی کامپیوتر

14

1215431

تربیت بدنی

15

1215150

تربیت بدنی 1

16

1215151

تربیت بدنی2

17

1315019

ترمودینامیک1

18

1315022

ترمودینامیک2

19

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1233044

دانش خانواده و جمعیت

23

1315013

دینامیک

24

1315017

دینامیک ماشین

25

1511098

رباتیک

26

1315211

روشهای تولید و کارگاه

27

1111407

ریاضی عمومی1

28

1111408

ریاضی عمومی2

29

1111411

ریاضیات مهندسی

30

1212255

زبان خارجه

31

1315107

زیان تخصصی مکانیک

32

1315138

سیستم های هیدولیک و نیوماتیک

33

1114295

شیمی عمومی

34

1315126

طراحی اجزاء

35

1315026

طراحی اجزاء 1

36

1315219

طراحی ووساخت به کمک کامپیوتر

37

1213209

فارسی عمومی

38

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211410

فلسفه اخلاق

40

1113258

فیزیک عمومی1

41

1113259

فیزیک عمومی2

42

1319034

مبانی مهندسی برق1

43

1319046

مبانی مهندسی برق2

44

1511075

محاسبات عددی

45

1314054

مدیریت و کنترل پروژه

46

1111409

معادلات دیفرانسیل

47

1315020

مقاومت مصالح 2

48

1315012

مقاومت مصالح1

49

1315106

مقدمه ای بر اجزاء محدود

50

1315021

مکانیک سیالات1

51

1315023

مکانیک سیالات2

52

1315010

نقشه کشی صنعتی 2

53

1315004

نقشه کشی صنعتی1

54

1215432

ورزش1

55

1319047

کنترل اتوماتیک


به ما امتیاز دهید: