شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

شیمی گرایش صنایع غذایی


مکانیک سیالات1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1317018
مکانیک سیالات1

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1317018
مکانیک سیالات1

95-96-نیمسال-دوم

1000 تومان
1317018
مکانیک سیالات1

94-95-نیمسال-دوم

500 تومان
1317018
مکانیک سیالات1

94-95-نیمسال-اول

500 تومان
1317018
مکانیک سیالات1

93-94-نیمسال-دوم

0 تومان
1317018
مکانیک سیالات1

93-94-نیمسال-اول

0 تومان

به ما امتیاز دهید: