شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
مکانیک گرایش حرارت و سیالات

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315070

ارتعاشات مکانیک

6

1315009

استاتیک

7

1315140

انتقال حرارت 1

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511091

برنامه سازی کامپیوتر

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1315019

ترمودینامیک1

17

1315022

ترمودینامیک2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1315182

توربوماشینها

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1233044

دانش خانواده و جمعیت

23

1315013

دینامیک

24

1315224

دینامیک گازها

25

1315017

دینامیک ماشین

26

1111407

ریاضی عمومی1

27

1111408

ریاضی عمومی2

28

1111411

ریاضیات مهندسی

29

1212255

زبان خارجه

30

1315107

زیان تخصصی مکانیک

31

1315227

سیستم های انتقال آب

32

1315138

سیستم های هیدولیک و نیوماتیک

33

1114295

شیمی عمومی

34

1315126

طراحی اجزاء

35

1315026

طراحی اجزاء 1

36

1315226

طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1

37

1315225

طراحی مبدلهای حرارتی

38

1213209

فارسی عمومی

39

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

40

1211410

فلسفه اخلاق

41

1113258

فیزیک عمومی1

42

1113259

فیزیک عمومی2

43

1319034

مبانی مهندسی برق1

44

1319046

مبانی مهندسی برق2

45

1511075

محاسبات عددی

46

1314054

مدیریت و کنترل پروژه

47

1111409

معادلات دیفرانسیل

48

1315020

مقاومت مصالح 2

49

1315012

مقاومت مصالح1

50

1315106

مقدمه ای بر اجزاء محدود

51

1315229

مقدمه ای بر سیالات محاسباتی

52

1315021

مکانیک سیالات1

53

1315023

مکانیک سیالات2

54

1315010

نقشه کشی صنعتی 2

55

1315004

نقشه کشی صنعتی1

56

1215432

ورزش1

57

1319047

کنترل اتوماتیک


به ما امتیاز دهید: