شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
نفت صنايع نفت

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315089

استاتيك و مقاومت مصالح

6

1317094

انتقال جرم

7

1317022

انتقال حرارت1

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511074

برنامه سازي رايانه

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1317019

ترموديناميك مهندسي شيمي1

17

1317021

ترموديناميك مهندسي شيمي2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1317112

خواص مواد

22

1317126

خوردگي در صنايع نفت

23

1233044

دانش خانواده و جمعیت

24

1111407

رياضي عمومي1

25

1111410

رياضي كاربردي1

26

1212255

زبان خارجه

27

1317181

سينتيك و طرح راكتور

28

1114301

شيمي آلي1

29

1114303

شيمي آلي2

30

1317071

شيمي تجزيه

31

1114296

شيمي عمومي1

32

1317119

شيمي فيزيك1

33

1317102

عمليات واحد1

34

1213209

فارسی عمومی

35

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

36

1211410

فلسفه اخلاق

37

1113277

فيزيك مكانيك

38

1317106

كنترل فرآيندها

39

1319034

مباني مهندسي برق1

40

1317032

مكانيك سيالات1

41

1317031

مكانيك سيالات2

42

1317007

موازنه انرژي و مواد

43

1317020

نقشه كشي صنعتي1

44

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: