شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
نفت صنایع نفت

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315089

استاتیک و مقاومت مصالح

6

1317150

اصول مهندسی احتراق

7

1317182

اقتصاد طرح مهندسی

8

1317094

انتقال جرم

9

1317022

انتقال حرارت1

10

1317024

انتقال حرارت2

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1511074

برنامه سازی رایانه

16

1215431

تربیت بدنی

17

1215150

تربیت بدنی 1

18

1215151

تربیت بدنی2

19

1317019

ترمودینامیک مهندسی شیمی1

20

1317021

ترمودینامیک مهندسی شیمی2

21

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1317112

خواص مواد

25

1317126

خوردگی در صنایع نفت

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1111407

ریاضی عمومی1

28

1111410

ریاضی کاربردی1

29

1212255

زبان خارجه

30

1317181

سینتیک و طرح راکتور

31

1114301

شیمی آلی1

32

1114303

شیمی آلی2

33

1317147

شیمی پالایش

34

1317071

شیمی تجزیه

35

1114296

شیمی عمومی1

36

1317113

شیمی عمومی2

37

1317119

شیمی فیزیک1

38

1317105

عملیات واحد 2

39

1317102

عملیات واحد1

40

1213209

فارسی عمومی

41

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

42

1211410

فلسفه اخلاق

43

1113277

فیزیک مکانیک

44

1319034

مبانی مهندسی برق1

45

1317107

مقدمات فرآیندهای پالایش نفت و گاز

46

1317078

مقدمات مهندسی پالایش

47

1317099

مقدمه ای بر مهندسی مخازن

48

1317007

موازنه انرژی و مواد

49

1317032

مکانیک سیالات1

50

1317031

مکانیک سیالات2

51

1317020

نقشه کشی صنعتی1

52

1215432

ورزش1

53

1317101

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

54

1317106

کنترل فرآیندها


به ما امتیاز دهید: