شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
نفت طراحی فرآیند

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315089

استاتیک و مقاومت مصالح

6

1317150

اصول مهندسی احتراق

7

1317182

اقتصاد طرح مهندسی

8

1317094

انتقال جرم

9

1317022

انتقال حرارت1

10

1317024

انتقال حرارت2

11

1233025

اندیشه اسلامی 1

12

1233026

اندیشه اسلامی2

13

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220424

انقلاب اسلامی ایران

15

1317114

بررسی مقدماتی طرح

16

1511074

برنامه سازی رایانه

17

1215431

تربیت بدنی

18

1215150

تربیت بدنی 1

19

1215151

تربیت بدنی2

20

1317019

ترمودینامیک مهندسی شیمی1

21

1317021

ترمودینامیک مهندسی شیمی2

22

1317109

تعیین مشخصات و انتخاب دستگاهها

23

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

24

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

25

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

26

1317112

خواص مواد

27

1317126

خوردگی در صنایع نفت

28

1233044

دانش خانواده و جمعیت

29

1111407

ریاضی عمومی1

30

1111410

ریاضی کاربردی1

31

1212255

زبان خارجه

32

1317181

سینتیک و طرح راکتور

33

1114301

شیمی آلی1

34

1114303

شیمی آلی2

35

1317071

شیمی تجزیه

36

1114296

شیمی عمومی1

37

1317113

شیمی عمومی2

38

1317119

شیمی فیزیک1

39

1317109

طراحی دستگاههای تبادل حرارتی و جرمی

40

1317105

عملیات واحد 2

41

1317102

عملیات واحد1

42

1213209

فارسی عمومی

43

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

44

1211410

فلسفه اخلاق

45

1113277

فیزیک مکانیک

46

1319034

مبانی مهندسی برق1

47

1317078

مقدمات مهندسی پالایش

48

1317099

مقدمه ای بر مهندسی مخازن

49

1317007

موازنه انرژی و مواد

50

1317032

مکانیک سیالات1

51

1317031

مکانیک سیالات2

52

1317020

نقشه کشی صنعتی1

53

1215432

ورزش1

54

1317101

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی


به ما امتیاز دهید: