شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

هنر صناعی گرایش منبت و معرق


هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران1

کد درسنام درسنیمسالپاسخنامه تستیپاسخنامه تشریحی قیمت
1810001
هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران1

96-97-نیمسال-اول

1000 تومان
1810001
هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران1

94-95-نیمسال-اول

500 تومان

به ما امتیاز دهید: