شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
هنر صناعي گرايش آبگينه

ردیفکد درسنام درس

1

1810100

آشنايي با صنايع دستي ساير ملل

2

1810101

آشنايي با فرهنگ و ادب ايران

3

1810006

آشنايي با هنر تاريخ1

4

1810012

آشنايي با هنر تاريخ2

5

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1810090

اشنایی باهنرهای سنتی 1

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1810013

انسان طبيعت طراحي

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1810108

تحقيق در هنرهاي سنتي ايران

16

1215427

تربیت بدنی

17

1215152

تربیت بدنی 1

18

1215153

تربیت بدنی2

19

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1810047

حمكت هنر اسلامي

23

1233043

دانش خانواده و جمعیت

24

1810093

روش تحقيق در هنرهاي سنتي

25

1810044

روشهاي حفاظت و نگهداري از اشياء موزه اي

26

1212256

زبان خارجه

27

1810038

سير تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهاي سنتي ايران

28

1213210

فارسی عمومی

29

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

30

1211411

فلسفه اخلاق

31

1810109

مباني زيباشناسي

32

1810008

مباني هنرهاي تجسمي 2

33

1810003

مباني هنرهاي تجسمي1

34

1810001

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران1

35

1810007

هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران2

36

1810005

هنر در تمدن اسلامي1

37

1810010

هنر در تمدن اسلامي2

38

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: