شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
هنر صناعی گرایش آبگینه

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1810167

آشنایی با رشته های هنرهای معاصر

3

1810161

آشنایی با سفال و کاشی

4

1810100

آشنایی با صنایع دستی سایر ملل

5

1810101

آشنایی با فرهنگ و ادب ایران

6

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

1810163

آشنایی با نساجی سنتی

8

1810006

آشنایی با هنر تاریخ1

9

1810012

آشنایی با هنر تاریخ2

10

1810165

آشنایی با هنر فلز کاری

11

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

12

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

13

1810090

اشنایی باهنرهای سنتی 1

14

1233030

اندیشه اسلامی 1

15

1233031

اندیشه اسلامی2

16

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

17

1810013

انسان طبیعت طراحی

18

1220434

انقلاب اسلامی ایران

19

1810094

تاریخ فرهنگ و هنر ایران

20

1810167

تاریخچه شیشه گری در ایران و جهان

21

1810108

تحقیق در هنرهای سنتی ایران

22

1215427

تربیت بدنی

23

1215152

تربیت بدنی 1

24

1215153

تربیت بدنی2

25

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

26

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1810047

حمکت هنر اسلامی

29

1233043

دانش خانواده و جمعیت

30

1810093

روش تحقیق در هنرهای سنتی

31

1810044

روشهای حفاظت و نگهداری از اشیاء موزه ای

32

1212256

زبان خارجه

33

1810038

سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی ایران

34

1810166

طرح اشیاء در هنرهای سنتی

35

1213210

فارسی عمومی

36

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

37

1211411

فلسفه اخلاق

38

1810109

مبانی زیباشناسی

39

1810008

مبانی هنرهای تجسمی 2

40

1810003

مبانی هنرهای تجسمی1

41

1810001

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران1

42

1810007

هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران2

43

1810005

هنر در تمدن اسلامی1

44

1810010

هنر در تمدن اسلامی2

45

1215428

ورزش1


به ما امتیاز دهید: