شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پزشكي گرايش باليني

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1318006

آمار حياتي

4

1318005

آناتومي وآزمايشگاه

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1318064

استاتيك و مقاومت مصالح

8

1318014

اصول توانبخشي وسايل و دستگاهها

9

1318048

اصول سيستم هاي راديولوژي و راديوترابي

10

1318007

اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي و درماني

11

1319045

الكترونيك صنعتي

12

1319023

الكترونيك1

13

1319019

الكتروينك1

14

1319012

اندازه گيري الكتريكي

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1511091

برنمه نويسي كامپيوتر

20

1318075

بهداشت عمومي

21

1318015

بيوفيزيك و بيوشيمي

22

1319088

تاسيسات الكتريكي

23

1319022

تجزيه و تحليل سيستمها

24

1318076

تجهيزات عمومي و پزشكي بيمارستانها

25

1215431

تربیت بدنی

26

1215150

تربیت بدنی 1

27

1215151

تربیت بدنی2

28

1315014

ترموديناميك و انتقال حرارت

29

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

30

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

31

1318020

حفاظت از تاسيسات و جلوگيري از خطرات ناشي از جريانهاي الكتريكي و سيم كشي

32

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

33

1233044

دانش خانواده و جمعیت

34

1315097

ديناميك

35

1111407

رياضي1

36

1111408

رياضي2

37

1111411

رياضيات مهندسي

38

1318016

زبان تخصصي

39

1212255

زبان خارجه

40

1319048

سيستم هاي كنترل خطي

41

1213209

فارسی عمومی

42

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

43

1211410

فلسفه اخلاق

44

1113265

فيزيك الكتريسيته و مغناطيس

45

1113275

فيزيك حرارت

46

1113273

فيزيك مكانيك موج و ارتعاش

47

1318032

فيزيولوژي و آ‍زمايشگاه

48

1319064

فيلترها و سنتز مدارها

49

1319014

ماشينهاي الكتريكي مستقيم و متناوب

50

1511075

محاسبات عددي

51

1319011

مدارهاي الكتريكي 1

52

1319018

مدارهاي الكتريكي2

53

1511077

مدارهاي منطقي

54

1111409

معادلات ديفرانسيل

55

1511082

معماري كامپيوتر و سازمان آن

56

1113274

مقدمه اي بر فييك پزشكي

57

1318017

مقدمه اي بر مهندسي پزشكي زيستي

58

1318063

مقدمه اي بر مهندسي سيستم و شناخت

59

1315091

مكانيك سيالات

60

1511093

ميكروپروسسور

61

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: