شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پزشكي گرايش بيومتريال

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1318029

آمار حياتي و احتمالات

4

1318024

آناتومي

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1315092

استاتيك و مقاومت مصالح در مهندسي پزشكي

8

1318040

اصول توانبخشي و وسايل دستگاهها

9

1318048

اصول سيستم هاي راديولوژي و راديو ترابي

10

1318007

اصول و كليات مديريت خدمات بهداشتي و درماني

11

1319019

الكترونيك1

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1511091

برنامه نويسي كامپيوتر

17

1318075

بهداشت عمومي

18

1112246

بيو فيزيك

19

1112245

بيوشيمي

20

1319022

تجزيه و تحليل سيستم ها

21

1318050

تجهيزات عمومي بيمارستان ها و كلينينك هاي پزشكي

22

1215431

تربیت بدنی

23

1215150

تربیت بدنی 1

24

1215151

تربیت بدنی2

25

1315135

ترموديناميك

26

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1315136

خواص مواد مهندسي

30

1233044

دانش خانواده و جمعیت

31

1318053

ديناميك و ارتعاشات در مهندسي پزشكي

32

1511037

رباتيك

33

1111407

رياضي عمومي1

34

1111408

رياضي عمومي2

35

1111411

رياضيات مهندسي

36

1318052

زبان تخصصي مهندسي پزشكي

37

1212255

زبان خارجه

38

1114296

شيمي عمومي1

39

1213209

فارسی عمومی

40

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

41

1211410

فلسفه اخلاق

42

1113272

فيزيك پزشكي

43

1113262

فيزيك عمومي1

44

1113264

فيزيك عمومي2

45

1318032

فيزيولوژي

46

1511080

محاسبات عددي

47

1319011

مدارهاي الكتريكي1

48

1511077

مدارهاي منطقي

49

1111409

معادلات ديفرانسيل

50

1318031

مقدمه اي بر كاربرد مواد مهندسي در پزشكي

51

1318017

مقدمه اي بر مهندسي پزشكي

52

1315091

مكانيك سيالات

53

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: