شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پزشکی گرایش بالینی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1318006

آمار حیاتی

4

1318005

آناتومی وآزمایشگاه

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1318064

استاتیک و مقاومت مصالح

8

1318014

اصول توانبخشی وسایل و دستگاهها

9

1318048

اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوترابی

10

1318007

اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

11

1319045

الکترونیک صنعتی

12

1319023

الکترونیک1

13

1319019

الکتروینک1

14

1319012

اندازه گیری الکتریکی

15

1233025

اندیشه اسلامی 1

16

1233026

اندیشه اسلامی2

17

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

18

1220424

انقلاب اسلامی ایران

19

1319099

بررسی و طراحی سیستمهای الکترونیک

20

1511091

برنمه نویسی کامپیوتر

21

1318075

بهداشت عمومی

22

1318015

بیوفیزیک و بیوشیمی

23

1319088

تاسیسات الکتریکی

24

1319022

تجزیه و تحلیل سیستمها

25

1318076

تجهیزات عمومی و پزشکی بیمارستانها

26

1215431

تربیت بدنی

27

1215150

تربیت بدنی 1

28

1215151

تربیت بدنی2

29

1315014

ترمودینامیک و انتقال حرارت

30

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

31

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

32

1318020

حفاظت از تاسیسات و جلوگیری از خطرات ناشی از جریانهای الکتریکی و سیم کشی

33

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

34

1233044

دانش خانواده و جمعیت

35

1318069

دستگاههای الکترومکانیکی و آزمایشگاهای پزشکی

36

1315097

دینامیک

37

1111407

ریاضی1

38

1111408

ریاضی2

39

1111411

ریاضیات مهندسی

40

1318016

زبان تخصصی

41

1212255

زبان خارجه

42

1319048

سیستم های کنترل خطی

43

1213209

فارسی عمومی

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1318032

فیزیولوژی و آ‍زمایشگاه

47

1113265

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

48

1113275

فیزیک حرارت

49

1113273

فیزیک مکانیک موج و ارتعاش

50

1319064

فیلترها و سنتز مدارها

51

1319014

ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب

52

1511075

محاسبات عددی

53

1319011

مدارهای الکتریکی 1

54

1319018

مدارهای الکتریکی2

55

1511077

مدارهای منطقی

56

1111409

معادلات دیفرانسیل

57

1511082

معماری کامپیوتر و سازمان آن

58

1511083

مقدمه ای بر رباتیک

59

1113274

مقدمه ای بر فییک پزشکی

60

1318017

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

61

1318063

مقدمه ای بر مهندسی سیستم و شناخت

62

1315091

مکانیک سیالات

63

1511093

میکروپروسسور

64

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: