شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پزشکی گرایش بیومتریال

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1318029

آمار حیاتی و احتمالات

4

1318024

آناتومی

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1315092

استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی

8

1318040

اصول توانبخشی و وسایل دستگاهها

9

1318048

اصول سیستم های رادیولوژی و رادیو ترابی

10

1318007

اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

11

1319019

الکترونیک1

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

17

1318075

بهداشت عمومی

18

1112246

بیو فیزیک

19

1112245

بیوشیمی

20

1318041

پدیده های نفوذ ،انتقال جرم و انتقال حرارت

21

1318054

پروتزهای بیومتریال

22

1319022

تجزیه و تحلیل سیستم ها

23

1318050

تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینینک های پزشکی

24

1215431

تربیت بدنی

25

1215150

تربیت بدنی 1

26

1215151

تربیت بدنی2

27

1315135

ترمودینامیک

28

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

29

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

30

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

31

1315136

خواص مواد مهندسی

32

1233044

دانش خانواده و جمعیت

33

1318053

دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی

34

1511037

رباتیک

35

1111407

ریاضی عمومی1

36

1111408

ریاضی عمومی2

37

1111411

ریاضیات مهندسی

38

1318052

زبان تخصصی مهندسی پزشکی

39

1212255

زبان خارجه

40

1114296

شیمی عمومی1

41

1114309

شیمی عمومی2

42

1213209

فارسی عمومی

43

1318051

فرایند شکل دهی و ساخت بیومتریالها

44

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

45

1211410

فلسفه اخلاق

46

1318032

فیزیولوژی

47

1318042

فیزیک بیومتریال

48

1113272

فیزیک پزشکی

49

1113262

فیزیک عمومی1

50

1113264

فیزیک عمومی2

51

1318037

گزارش نویسی فنی

52

1511080

محاسبات عددی

53

1319011

مدارهای الکتریکی1

54

1511077

مدارهای منطقی

55

1111409

معادلات دیفرانسیل

56

1318017

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

57

1318031

مقدمه ای بر کاربرد مواد مهندسی در پزشکی

58

1315091

مکانیک سیالات

59

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: