شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پزشکی گرایش بیومکانیک

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1318029

آمار حیاتی و احتمالات

4

1318024

آناتومی

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1315092

استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی

8

1318040

اصول توانبخشی و وسایل و دستگاهها

9

1318048

اصول سیستم های رادیولوژی و رایوترابی

10

1318007

اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

11

1319019

الکترونیک1

12

1233025

اندیشه اسلامی 1

13

1233026

اندیشه اسلامی2

14

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

15

1220424

انقلاب اسلامی ایران

16

1511091

برنامه نویسی کامپیوتر

17

1318075

بهداشت عمومی

18

1112245

بیوشیمی

19

1112246

بیوفیزک

20

1319022

تجزیه و تحلیل سیستم ها

21

1318050

تجهیزات عمومی بیمارستانها و کلینیک های پزشکی

22

1215431

تربیت بدنی

23

1215150

تربیت بدنی 1

24

1215151

تربیت بدنی2

25

1315014

ترمودینامیک و انتقال حرارت

26

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

27

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

28

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

29

1315136

خواص مواد مهندسی

30

1233044

دانش خانواده و جمعیت

31

1315017

دینامیک ماشین

32

1318053

دینامیک و ارتعاشات در مهندسی پزشکی

33

1511037

رباتیک

34

1111407

ریاضی عمومی1

35

1111408

ریاضی عمومی2

36

1111411

ریاضیات مهندسی

37

1318052

زبان تخصصی مهندسی پزشکی

38

1212255

زبان خارجه

39

1114296

شیمی عمومی1

40

1315026

طراحی اجزاء1

41

1318038

طراحی و تولید به کمک کامپیوتر

42

1213209

فارسی عمومی

43

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

44

1211410

فلسفه اخلاق

45

1318032

فیزیولوژی

46

1318042

فیزیک بیومتریال

47

1113272

فیزیک پزشکی

48

1113262

فیزیک عمومی1

49

1113264

فیزیک عمومی2

50

1318037

گزارش نویسی فنی

51

1511080

محاسبات عددی

52

1319011

مدارهای الکتریکی1

53

1511077

مدارهای منطقی

54

1111409

معادلات دیفرانسیل

55

1318059

مقدمه ای بر کاربردمواد مهندسی در پزشکی

56

1315091

مکانیک سیالات

57

1215432

ورزش1

58

1318056

کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی1

59

1318058

کینزیولوژی و بیومکانیک مقدماتی2


به ما امتیاز دهید: