شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پليمر صنايع پليمر

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315089

استاتيك و مقاومت مصالح

6

1317094

انتقال جرم

7

1317025

انتقال حرارت

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511074

برنمه سازي رايانه

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1317056

ترموديناميك مهندسي شيمي

17

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

20

1233044

دانش خانواده و جمعیت

21

1317096

روشهاي اندازه گيري كميت هاي مهندسي

22

1111407

رياضي عمومي1

23

1111408

رياضي عمومي2

24

1111411

رياضيات مهندسي

25

1212255

زبان خارجه

26

1317103

سينيتيك و طرح راكتور

27

1114301

شيمي آلي 1

28

1114303

شيمي آلي 2

29

1114295

شيمي عمومي

30

1317087

شيمي فيزيك

31

1317084

شيمي و سينيتيك پليمريزاسيون

32

1317102

عمليات واحد1

33

1213209

فارسی عمومی

34

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

35

1211410

فلسفه اخلاق

36

1113258

فيزيك 1

37

1113259

فيزيك 2

38

1511075

محاسبات عددي

39

1111409

معادلات ديفرانسيل

40

1317026

مكانيك سيالات

41

1317064

موازنه انرژي و مواد

42

1317059

نقشه كشي صنعتي

43

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: