شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پليمر علوم رنگ

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1317093

الكتروشيمي و مهندسي خوردگي

6

1317094

انتقال جرم

7

1317025

انتقال حرارت

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511074

برنامه سازي رايانه

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1317060

ترموديناميك مهندسي شيمي

17

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1317140

تكنولوژي پودر

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1233044

دانش خانواده و جمعیت

22

1317116

رئولوژي پليمرها

23

1111407

رياضي عمومي1

24

1317125

رياضيات مهندسي در پليمر و رنگ

25

1111408

ریاضی عمومي2

26

1212255

زبان خارجه

27

1317103

سينيتيك طراحي راكتور

28

1317135

شناسايي و آناليز دستگاهي

29

1114301

شيمي آلي 1

30

1114303

شيمي آلي2

31

1317087

شيمي فيزيك عمومي

32

1317130

شيمي و تكنولوژي مواد رنگرزي پروتئيني

33

1317092

شيمي و تكنولوژي مواد رنگزا

34

1317083

شيمي و تكنولوژي مواد واسطه

35

1317084

شيمي و سينيتيك پليمريزاسيون

36

1317128

عمليات واحد

37

1213209

فارسی عمومی

38

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211410

فلسفه اخلاق

40

1113258

فيزيك 1

41

1113259

فيزيك عمومي2

42

1317127

كنترل رنگ

43

1317133

كنترل فرايند در صنايع رنگ

44

1111409

معادلات دیفرانسیل

45

1317026

مكانيك سيالات

46

1317090

مهندسي رزين هاي صنعتي

47

1317064

موازنه انرژي و مواد

48

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: