شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پلیمر صنایع پلیمر

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1315089

استاتیک و مقاومت مصالح

6

1317159

اصول مهندسی پلیمریزاسیون

7

1317148

اقتصاد و طرح مهندسی

8

1317094

انتقال جرم

9

1317025

انتقال حرارت

10

1233025

اندیشه اسلامی 1

11

1233026

اندیشه اسلامی2

12

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220424

انقلاب اسلامی ایران

14

1511074

برنمه سازی رایانه

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1317056

ترمودینامیک مهندسی شیمی

19

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1317163

تکنولوژی و خواص فیزیکی الیاف

22

1317158

تکنولوژی کامپوزیتها

23

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

24

1317152

خواص فیزیکی و مکانیک پلیمرها

25

1317095

خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی

26

1233044

دانش خانواده و جمعیت

27

1317146

رئولوژی پلیمرها

28

1317096

روشهای اندازه گیری کمیت های مهندسی

29

1111407

ریاضی عمومی1

30

1111408

ریاضی عمومی2

31

1111411

ریاضیات مهندسی

32

1212255

زبان خارجه

33

1317103

سینیتیک و طرح راکتور

34

1114301

شیمی آلی 1

35

1114303

شیمی آلی 2

36

1114295

شیمی عمومی

37

1317087

شیمی فیزیک

38

1317146

شیمی فیزیک پلیمرها

39

1317084

شیمی و سینیتیک پلیمریزاسیون

40

1317102

عملیات واحد1

41

1213209

فارسی عمومی

42

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

43

1211410

فلسفه اخلاق

44

1113258

فیزیک 1

45

1113259

فیزیک 2

46

1511075

محاسبات عددی

47

1111409

معادلات دیفرانسیل

48

1317155

مهندسی الاستومر

49

1317154

مهندسی پلاستیک

50

1317064

موازنه انرژی و مواد

51

1317026

مکانیک سیالات

52

1317059

نقشه کشی صنعتی

53

1215432

ورزش1

54

1317156

وسایل اندازه گیری مشخصات مولکولی پلیمرها

55

1317163

کنترل فرایندها


به ما امتیاز دهید: