شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
پلیمر علوم رنگ

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1317093

الکتروشیمی و مهندسی خوردگی

6

1317094

انتقال جرم

7

1317025

انتقال حرارت

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1511074

برنامه سازی رایانه

13

1215431

تربیت بدنی

14

1215150

تربیت بدنی 1

15

1215151

تربیت بدنی2

16

1317060

ترمودینامیک مهندسی شیمی

17

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

18

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

19

1317140

تکنولوژی پودر

20

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

21

1233044

دانش خانواده و جمعیت

22

1317116

رئولوژی پلیمرها

23

1111407

ریاضی عمومی1

24

1111408

ریاضی عمومی2

25

1317125

ریاضیات مهندسی در پلیمر و رنگ

26

1212255

زبان خارجه

27

1317103

سینیتیک طراحی راکتور

28

1317135

شناسایی و آنالیز دستگاهی

29

1114301

شیمی آلی 1

30

1114303

شیمی آلی2

31

1317087

شیمی فیزیک عمومی

32

1317130

شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی پروتئینی

33

1317092

شیمی و تکنولوژی مواد رنگزا

34

1317083

شیمی و تکنولوژی مواد واسطه

35

1317084

شیمی و سینیتیک پلیمریزاسیون

36

1317128

عملیات واحد

37

1213209

فارسی عمومی

38

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211410

فلسفه اخلاق

40

1113258

فیزیک 1

41

1113259

فیزیک عمومی2

42

1111409

معادلات دیفرانسیل

43

1317090

مهندسی رزین های صنعتی

44

1317064

موازنه انرژی و مواد

45

1317026

مکانیک سیالات

46

1215432

ورزش1

47

1317127

کنترل رنگ

48

1317133

کنترل فرایند در صنایع رنگ


به ما امتیاز دهید: