شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کارشناسی ناپیوسته آموزش ریاضی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117144

آمار و احتمال2

4

1111286

آنالیز ریاضی1

5

1111291

آنالیز عددی

6

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1211316

اصول و فلسفه آموزشو پرورش

9

1233025

اندیشه اسلامی 1

10

1233026

اندیشه اسلامی2

11

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

12

1220424

انقلاب اسلامی ایران

13

1111292

تاریخ فلسفه ریاضی

14

1111289

تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها

15

1215431

تربیت بدنی

16

1215150

تربیت بدنی 1

17

1215151

تربیت بدنی2

18

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

19

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

20

1111295

توابط مختلط

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1233044

دانش خانواده و جمعیت

23

1211441

روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

24

1111283

ریاضیات عمومی3

25

1111285

ریاضیات گسسته

26

1111290

زبان تخصصی ریاضی

27

1212255

زبان خارجه

28

1211428

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

29

1111294

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

30

1213209

فارسی عمومی

31

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

32

1211410

فلسفه اخلاق

33

1211442

مبانی برنامه ریزی درسی

34

1111459

مبانی ریاضیات

35

1111287

مبانی هندسه

36

1111284

معادلات دیفرانسیل

37

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: