شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کارشناسی ناپیوسته آموزش علوم تجربی

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

4

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

5

1112191

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

6

1112173

الکتریسیته

7

1233030

اندیشه اسلامی 1

8

1233031

اندیشه اسلامی2

9

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1220434

انقلاب اسلامی ایران

11

1220565

بهداشت و محیط زیست

12

1112167

تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم تجربی و روش تدریس آنها

13

1215427

تربیت بدنی

14

1215152

تربیت بدنی 1

15

1215153

تربیت بدنی2

16

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

17

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

18

1112181

چینه شناسی و فسیل شناسی

19

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

20

1233043

دانش خانواده و جمعیت

21

1112177

روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

22

1212256

زبان خارجه

23

1112174

زیست جانوری2

24

1112187

زیست شناسی تکوینی

25

1112169

زیست شناسی سلولی و مولکولی2

26

1112192

زیست شناسی عمومی

27

1112179

زیست شناسی گیاهی2

28

1112190

سازمان مدیریت درآموزش و پرورش

29

1112176

سنگ شناسی

30

1112185

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش علوم تجربی

31

1213210

فارسی عمومی

32

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

33

1112184

فزیک جدید

34

1211411

فلسفه اخلاق

35

1112195

فیزیک عمومی

36

1112170

مکانیک

37

1112182

میکروبیولوژی و بهداشت

38

1215428

ورزش1

39

1112186

کاربردنرم افزاری رایانه ای در آموزش


به ما امتیاز دهید: