شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی آموزش حرفه و فن

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1117004

آمار توصیفی

4

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1211316

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

7

1233030

اندیشه اسلامی 1

8

1233031

اندیشه اسلامی2

9

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

10

1220434

انقلاب اسلامی ایران

11

1211336

باغبانی2

12

1211319

بررسی طراحی سیستم تولید1

13

1211324

بررسی طراحی سیستم تولید2

14

1211023

تاریخ آموزش و پرورش دراسلام و ایران

15

1211323

تحلیل محتوای کتابهای درسی حرفه وفن دوره راهنمایی و روشش تدریس آنها

16

1211331

تحلیل محتوای کتابهای درسی حرفه وفن دوره راهنمایی و روشش تدریس آنها2

17

1215427

تربیت بدنی

18

1215152

تربیت بدنی 1

19

1215153

تربیت بدنی2

20

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

21

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

22

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

23

1211341

دامپروری1

24

1233043

دانش خانواده و جمعیت

25

1211317

روش تحقیق باتاکید بر علوم تربیتی

26

1211462

روش تدریس حرفه و فن و بررسی کتب

27

1211339

زبان تخصصی

28

1212256

زبان خارجه

29

1211343

زراعت

30

1211330

سازمان و مدیریت در آموزش وپروش

31

1211325

شناخت مواد

32

1211320

صنایع دستی1

33

1211347

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

34

1213210

فارسی عمومی

35

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

36

1211411

فلسفه اخلاق

37

1211322

مبانی برنامه ریزی درسی

38

1211321

منابع طبیعی

39

1215428

ورزش1

40

1211318

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش حرفه و فن


به ما امتیاز دهید: