شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کارشناسی ناپیوسته علوم تربیتی امور تربیتی

ردیفکد درسنام درس

1

1211390

آسیب شناسی اجتماعی

2

1211380

آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان

3

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

4

1211371

آشنایی با علوم قرآنی

5

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6

1211406

آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن

7

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

8

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

9

1211384

ارتباط شناسی و تبلیغات

10

1211381

اصول و فلسفه آموزش و پرورش

11

1233030

اندیشه اسلامی 1

12

1233031

اندیشه اسلامی2

13

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

14

1220434

انقلاب اسلامی ایران

15

1211399

برنامه ریزی فعالیتهای پرورشی

16

1211398

بهداشت روانی

17

1211376

پویایی گروه

18

1211378

تحلیل اندیشه های تربیتی با تاکید برتفکر اسلامی

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1211387

جامعه شناسی آموزش و پرورش

25

1211386

جریان فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1233043

دانش خانواده و جمعیت

28

1211389

روانشناسی اجتماعی در تعلیم وتربیت

29

1211375

روانشناسی شخصیت

30

1211369

روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری

31

1211382

روش تدریس با تاکید علوم تربیتی

32

1211388

روش تدریس قرآن کریم2

33

1211372

روشهای آماری در علوم تربیتی

34

1211385

روشهای اصلاح و تغییررفتار

35

1211370

روشهای مشاهده رفتار

36

1211395

زبان انگلیسی تخصصی

37

1212256

زبان خارجه

38

1211403

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

39

1211374

سیره تربیتی پیامبر و ائمه با تاکید بر دوره کودکی و نوجوانی

40

1211392

طراحی و مطالعه مسائل تربیتی

41

1213210

فارسی عمومی

42

1211383

فرهنگ تعلیم و تربیت

43

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

44

1211391

فعالیتهای فوق برنامه در آموزش عمومی

45

1211411

فلسفه اخلاق

46

1211404

فن بیان و سخنوری

47

1211396

مبانی برنامه ریزی درسی

48

1211436

مدرسه و تربیت

49

1211394

مدرسه و روابط انسانی

50

1211427

مسائل نوجوانی

51

1211401

مشارکت های دانش آموزی و تربیت اجتماعی

52

1211405

مهارتهای نقد وبررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی

53

1211373

نهاد خانواده در اسلام و ایران

54

1215428

ورزش1

55

1211377

کاربرد هنرهای تجسمی درفعالیتهای پرورشی2

56

1211400

کاربرد هنرهای نمایشی در فعالیت های پرورشی2

57

1211438

کاربرد هنرهای نمایشی و سرود در فعالیتهای پرورشی1

58

1211393

کاربردنرم افزارهای رایانه ای در فعالیت های پرورشی


به ما امتیاز دهید: