شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کارشناسی ناپیوسته کشاورزی تولدات دامی

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1411214

آشنایی با کامپیوتر

4

1411199

آمار و احتمالات

5

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

6

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

7

1411203

اصلاح نژاد دام و طیور

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1411198

اکولوژی

13

1411074

بهداشت و بیماری های دام و طیور

14

1411223

بیماریها و ناهنجاریهای دستگاه تولید مثل

15

1411197

بیوشیمی

16

1215431

تربیت بدنی

17

1215150

تربیت بدنی 1

18

1215151

تربیت بدنی2

19

1411210

ترویج و آموزش کشاورزی

20

1411201

تغذیه دام و طیور

21

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

22

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

23

1411218

تکنولوژی مواد خوراکی

24

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

25

1411072

خوراک ها و جیره نویسی

26

1121053

دامپروری عمومی

27

1233044

دانش خانواده و جمعیت

28

1212255

زبان خارجه

29

1411196

ژنتیک

30

1411224

شیر و فرآورده های آن

31

1411204

طرح آزمایشهای دامپروری

32

1213209

فارسی عمومی

33

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

34

1211410

فلسفه اخلاق

35

1411069

فیزیولوژی تولید مثل

36

1411206

گاو داری

37

1411208

گوسفندداری

38

1411216

گوشت و بازرسی آن

39

1411221

ماشینهای ویژه دامپروری

40

1411220

مدیریت واحدهای دامپروری

41

1411212

مرغداری

42

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: