شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کامپیوتر نرم افزار تجمیع

ردیفکد درسنام درس

1

1212400

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223174

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1115066

آمارو احتمالات مهندسی

4

1233027

آیین زندگی اخلاق کاربردی

5

1233029

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

6

1322044

اصول رباتیکز

7

1115080

اصول طراحی کامپایلر

8

1233025

اندیشه اسلامی 1

9

1233026

اندیشه اسلامی2

10

1220478

اندیشه سیاسی امام خمینی

11

1220424

انقلاب اسلامی ایران

12

1115068

برنامه سازی پیشرفته

13

1322003

برنامه سازی پیشرفته جدید

14

1322005

تحلیل و طراحی سیستم ها جدید

15

1115128

تحلیل و طراحی شی گرا

16

1215431

تربیت بدنی

17

1215150

تربیت بدنی 1

18

1215151

تربیت بدنی2

19

1233028

تفسیر موضوعی قرآن کریم

20

1233039

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

21

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

22

1233044

دانش خانواده و جمعیت

23

1115079

ذخیره و بازیابی اطلاعات

24

1322010

روش پژوهش و ارائه

25

1115075

روشهای محاسبات عددی

26

1111099

ریاضی عمومی1

27

1111100

ریاضی عمومی2

28

1111095

ریاضی مهندسی

29

1111473

ریاضیات گسسته جدید

30

1115087

ریز پردازنده 1

31

1322014

ریزپردازنده و زبان اسمبلی جدید

32

1225008

زبان تخصصی

33

1212255

زبان خارجه

34

1115111

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

35

1115140

ساختمان داده ها

36

1115067

ساختمان های گسسته

37

1322012

سیتم های عامل جدید

38

1115127

سیستم های اطلاعات مدیریت

39

1115039

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری جدید

40

1115113

سیستم های عامل

41

1115092

شبکه های کامپیوتری

42

1322013

شبکه های کامپیوتری جدید

43

1115093

شبیه سازی کامپیوتری

44

1115133

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

45

1115142

طراحی الگوریتم ها

46

1322032

طراحی زبانهای برنامه سازی جدید

47

1115084

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

48

1322017

طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

49

1213209

فارسی عمومی

50

1229127

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

51

1211410

فلسفه اخلاق

52

1113094

فیزیک عمومی1

53

1113095

فیزیک عمومی2

54

1115120

گرافیک کامپیوتری1

55

1115121

گرافیک کامپیوتری2

56

1115134

مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

57

1322042

مبانی بینایی کامپیوتر

58

1322043

مبانی پردازش زبان گفتار

59

1115136

مبانی فناوری اطلاعات

60

1322041

مبانی هوش محاسبانی

61

1115063

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

62

1322001

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی جدید

63

1322008

مدار های الکتریکی جدید

64

1115070

مدارهای الکترونیکی

65

1115065

مدارهای الکتریکی1

66

1115139

مدارهای منطقی

67

1111094

معادلات دیفرانسیل

68

1115143

معماری کامپیوتر

69

1322006

معماری کامپیوتر جدید

70

1115119

مهندسی اینترنت

71

1322022

مهندسی اینترنت جدید

72

1322021

مهندسی نرم افزار جدید

73

1115146

مهندسی نرم افزار1

74

1115115

مهندسی نرم افزار2

75

1115157

نظریه زبان ها و ماشین ها

76

1111081

نظریه گراف و کاربردهای آن

77

1115101

هوش مصنوعی

78

1322019

هوش مصنوعی و سیستم های خبره جدید

79

1215432

ورزش1


به ما امتیاز دهید: