شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کا ناپیوسته علوم تربیتی آموزش و پرورش ابتدایی

ردیفکد درسنام درس

1

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

2

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3

1211297

آموزش ریاضی در دوره ابتدایی

4

1211298

آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی

5

1211305

آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

6

1211296

آموزش هنر در دوره ابتدایی

7

1211289

آموزش و پرورش تطبیقی

8

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

9

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

10

1211313

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

11

1211303

اصول بهداشت و کمک های اولیه

12

1211285

اصول فسلفه آموزش و پرورش

13

1233030

اندیشه اسلامی 1

14

1233031

اندیشه اسلامی2

15

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

16

1220434

انقلاب اسلامی ایران

17

1211453

پرورش اخلاقی مذهبی و کودک

18

1211299

تحلیل بنامه های درسی دوره ابتدایی

19

1211314

تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی 2

20

1211307

تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی 1

21

1215427

تربیت بدنی

22

1215152

تربیت بدنی 1

23

1215153

تربیت بدنی2

24

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

25

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

26

1211295

جامعه شناسی آموزش و پروش

27

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

28

1233043

دانش خانواده و جمعیت

29

1211452

رشد و تربیت اجتماعی

30

1211302

روانشناسی بازی

31

1211287

روانشناسی رشد

32

1211288

روانشناسی زبان

33

1211291

روانشناسی یادگیری

34

1211286

روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی

35

1211306

روش تدریس تربیت بدنی

36

1211444

روش تدریس فارسی

37

1211301

روش های استفاده از منابع یادگیری

38

1211294

روش های نوین یاددهی یادگیری و کاربرد آن در دوره ابتدایی

39

1211292

روشهای آماری در علوم تربیتی

40

1211311

زبان تخصصی

41

1212256

زبان خارجه

42

1211315

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

43

1211310

شیوه های مطالعه و کتابخوان

44

1211308

طراحی آموزش

45

1211309

طراحی و مطالعه مسائل یادگیری و آموزش

46

1213210

فارسی عمومی

47

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

48

1211300

فعالیت های پرورشی اجتماعی

49

1211411

فلسفه اخلاق

50

1211290

مبانی برنامه ریزی درسی

51

1211304

مشاوره کودک

52

1215428

ورزش1

53

1211312

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدایی


به ما امتیاز دهید: