شما وارد نشده اید برای دانلود نمونه سوال به صورت رایگان باید عضو سایت شوید شوید

دانلود نمونه سوال های کارشناسی پیام نور رشته ی
کتابداری

ردیفکد درسنام درس

1

1224044

آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی و اجتماعی

2

1212300

آشنایی با دفاع مقدس

3

1224034

آشنایی با صنعت چاپ و نشر

4

1223175

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

5

1117019

آمار و احتمال مقدماتی

6

1220433

آیین زندگی اخلاق کاربردی

7

1233033

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

8

1224041

اداره کتابخانه

9

1224033

اصول کار مرجع

10

1233030

اندیشه اسلامی 1

11

1233031

اندیشه اسلامی2

12

1220479

اندیشه سیاسی امام خمینی

13

1220434

انقلاب اسلامی ایران

14

1213115

تاریخ ادبیات ایران

15

1213116

تاریخ ادبیات جهان

16

1220010

تاریخ ادیان

17

1224045

تاریخ تمدن

18

1220009

تاریخ عمومی فلسفه

19

1215427

تربیت بدنی

20

1215152

تربیت بدنی 1

21

1215153

تربیت بدنی2

22

1233032

تفسیر موضوعی قرآن کریم

23

1233038

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

24

1216132

جغرافیای شهری و روستاشناسی

25

1224035

حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه

26

1220657

حفظ جزء سی قرآن کریم

27

1224042

خدمات عمومی

28

1233043

دانش خانواده و جمعیت

29

1217113

روانشناسی اجتماعی

30

1217114

روانشناسی عمومی

31

1217115

روانشناسی کودک نوجوان

32

1212256

زبان خارجه

33

1224031

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

34

1224025

سازماندهی مواد2

35

1224036

سازماندهی مواد4

36

1224043

شیوه ها ی مطالعه

37

1213210

فارسی عمومی

38

1229128

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

39

1211411

فلسفه اخلاق

40

1224024

گزارش نویسی

41

1222072

مبانی تاریخ اجتماعی

42

1222073

مبانی جامعه شناسی

43

1218096

مبانی سازمان و مدیریت

44

1223017

مبانی علم حقوق

45

1115013

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

46

1212154

متون اختصاصی انگلیسی1

47

1212155

متون اختصاصی انگلیسی2

48

1220008

متون اختصاصی عربی1

49

1212156

متون اختصاصی فرانسه1

50

1212157

متون اختصاصی فرانسه2

51

1224039

متون تخصصی عربی2

52

1224046

مجموعه سازی1

53

1224047

مجموعه سازی2

54

1224028

مرجع شناسی تخصصی

55

1220006

مرجع شناسی عمومی

56

1220007

مرجع شناسی عمومی لاتین

57

1224038

مواد سمعی و بصری

58

1224030

مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان

59

1224022

مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان

60

1215428

ورزش1

61

1224001

کتابخانه و کتابداری

62

1221022

کلیات علم اقتصاد


به ما امتیاز دهید: